รายละเอียดห้องพัก...

ประเภทห้องพัก : ห้องพัดลม
ราคา : 2,400 บาท/เดือน
รายวัน : 350/วัน
ประเภทห้องพัก :ห้องแอร์
ขนาดห้อง : 32ตร.ม.
ราคา : 3,400/เดือน
รายวัน : 450/วัน

 

อัตราค่าเช่า...

ค่าน้ำประปา : โทรสอบถาม
ค่าไฟฟ้า : โทรสอบถาม
ค่าประกันล่วงหน้า : 2,000 บาท (ห้องพัดลม) , 3,000 บาท (ห้องแอร์)
ค่าเช่าอุปกรณ์อื่นๆ : wireless internet เดือนละ 200 บาท